Malheureusement cette offre n'est plus active

Chapter Lead Tribe Fraud & Cybersecurity – Fraude Operations & Investigations à Brussel / Bruxelles

Chapter LeadTribe Fraud & Cybersecurity – Fraud Operations &... Intern, full-time,...   Je rol &...   Binnen het team (thans11 members, groeiend naar minimaal 16 members) verrichten wij de...

Description du poste

Chapter LeadTribe Fraud & Cybersecurity – Fraud Operations & Investigations

Intern, full-time, Brussel
 
Je rol & werkomgeving
 

Binnen het team (thans11 members, groeiend naar minimaal 16 members) verrichten wij de noodzakelijkewerkzaamheden om klanten en ING te beschermen tegen fraude en misbruik, en omeen service te leveren die de verwachtingen overtreft wanneer een klant tochslachtoffer wordt.

Het team in Brussel isonderdeel van Fraude Onderzoek & Operations BE/NL. In NL werken de teams inAmsterdam (15 FTE) en Leeuwarden (+/- 100 FTE). De afdeling is onderdeel van deX-border Tribe Fraud & Cybersecurity.

 
Je belangrijkste verantwoordelijkheden

Als chapter lead ben jeverantwoordelijk voor de dienstverlening aan klanten, voor snelle respons opsignalen en voor het continu verbeteren van processen binnen ING tegen fraudeen misbruik.

Jouw primaire taak isom de teamleden te faciliteren, te ondersteunen en te motiveren, zodat zijoptimaal kunnen presteren. Je stimuleert het team om de doelstellingen diejullie met elkaar hebben afgesproken te behalen.

Daarnaast ben je eenbelangrijke motivator voor het continu verbeteren van de werkwijze en processenwaarbij het uitgangspunt is dat het werk direct en zonder overdrachtsmomentenkan worden afgehandeld.

 

Allereerst ligt in jerol de nadruk op het begeleiden en faciliteren van de teams en medewerkers. Ditgeeft je veel ruimte om je persoonlijkheid, kennis en ervaring maximaal in tezetten in een omgeving waar veel aandacht is voor de menselijke maat en waar wehet belangrijk vinden dat mensen hun werk leuk vinden en met plezier doen.

Je bent iemand dievanuit passie en energie mensen inspireert en begeleidt om het beste uitzichzelf te halen. Je bent sterk gericht op interactie, je verbindt graagmensen en helder communiceren is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je bentovertuigend in je optreden, sterk in probleemanalyse / oordeelsvorming encreatief in oplossingen. Het frequent geven en ontvangen van constructievefeedback zie je als belangrijke voorwaarden voor goed met elkaar samenwerken.Bovenal neem je het beschermen en boven verwachting bedienen van onze klant envan ING in alles als uitgangspunt.

 
 • Je analyseert complexe problemen, ontwikkelt oplossingen en formuleertverbetervoorstellen;

 • Je stuurt hierin op output, data en kwaliteit en geeft het team alle ruimteom zelfstandig maximaal te presteren;

 • Je ontwikkelt jezelf, samen met het team, verder in craftmanship;
 • Je coacht je members op kwaliteit en vaardigheid (proces, skills eninhoud);

 • Je werkt deels mee met het team om goede feeling te houden met primaireprocessen en verbeterpotentieel. Waar nodig schakel je met klanten om onzeservice te borgen;

 • Je weet de ultieme klantfocus te vertalen in de day to day werkzaamhedenbinnen het team

 • Je bent onderdeel van een crossborder organisatie en zult daaromincidenteel in NL werken

 
 
 
 
Waar we naar op zoek zijn

Een collegamet het talent om iets op zich te nemenen het waar te maken, die enthousiast is om anderen te helpen om succesvol te zijn en de gave heeft om altijd een stap vooruit te zijn. Met anderewoorden, je streeft ernaar om frisse ideeën aan te brengen en uitdagingen teaanvaarden in een snel veranderende en complexe omgeving. Je bent een persoondie steeds samenwerkt, luistert en investeert in anderen om zo gezamenlijkedoelen te verwezenlijken. Je vindt het leuk om het status quo uit te dagen enje bent erop gebrand om creatieve oplossingen voor problemen voor te stellen.

Als ChapterLead Fraud Operations & Investigations heb je ook:

 • Een opleiding op minimaal Bachelor niveau en 5-7 jaren relevantewerkervaring

 • Een hoge mate van risk awareness en hebt voldoende kennis van Risk, KYC enFraude processen/methodieken

 • Focus en ervaring met E2E processen
 • Talenkennis NL/ENG
 • Ervaring in het begeleiden en realiseren van veranderingen
 • Een hands on mentaliteit
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met het verbeteren van de kwaliteit vandata, processen, systemen en mensen in een complexe omgeving

 • Pragmatische mentaliteit en ervaring in het sturen op output en kwaliteit;
 • Een persoonlijkheid en de vaardigheden om optimaal te kunnen functionerenin een Agile omgeving

 • Hoge mate van risk awareness en hebt voldoende kennis/opleiding van Risk,KYC en Fraude processen/methodieken. Je hebt aantoonbare langere werkervaringbinnen één of meer van voornoemde aandachtsgebieden.

   
  Wat we je aanbieden 

  Een duidelijkdoel, een uniek aanbod en een waaier aan flexibele verloning en anderevoordelen zoals:

 • Persoonlijkegroei & uitdagend werk met eindeloze mogelijkheden om je ambities teverwezenlijken

 • Eeninformele, dynamische omgeving met innovatieve collega's die je inspanningenondersteunen

 • Eenprogressieve en soepele manier van werken waarbij nieuwe ideeën naar waardeworden geschat

Binnen onze afdeling werken wevolledig conform het Agile gedachtegoed en volgens het Spotify-model. Zie ook:

Deze manier van werken geeft jouveel ruimte om je kennis en ervaring maximaal te benutten en elke dag weer hetbeste uit jezelf te halen. Zie voor meer info over onze werkwijze:

Werken bij ING betekent werken ineen zeer dynamische en innovatieve omgeving, waarin de ambitie is om koploperte zijn en te blijven in het (internationale) bankwezen.


 
 
 

Wijherdefiniëren bankieren. En jij?

Er was nooiteen interessantere tijd om bij ING te werken. We bevinden ons op een trajectdat toegespitst is op onze klanten, aangedreven wordt door technologie engestuurd wordt door intelligente, vastberaden mensen. Onze klanten voelen datonze mensen hen in staat stellen om zowel in het leven als in zaken een stapvoor te blijven. En daar zijn we trots op!


Heb je nog vragen? Aarel dan niet even contact op te nemen met onze Expert Lead Fraude Investigations: Ton Wieman: +31 6 30 90 12 18

 Informations supplémentaires

Statut
Inactif
Lieu
Brussel / Bruxelles
Permis de conduire BE/EU exigé
Non
Voiture exigée
Non
Lettre de motivation exigée
Non

Enregistrez-vous dès maintenant!

Souhaitez-vous postuler en un clic et être averti(e) de nos dernières offres correspondant à vos critères ? Connectez vous en tant qu'étudiant!

Inscription gratuite