Malheureusement cette offre n'est plus active

Relationship Manager Large Enterprises Transport and Logistics à Antwerpen

RelationshipManager Large Enterprises Transport and... Vast, voltijds,... Je rol &...   Het ING Midcorporates team begeleidt en helptondernemingen, in samenwerking met onze collega’s van diverse...

Description du poste

RelationshipManager Large Enterprises Transport and Logistics

Vast, voltijds, Antwerpen
Je rol & werkomgeving
 

Het ING Midcorporates team begeleidt en helptondernemingen, in samenwerking met onze collega’s van diverse productlijnen,met al hun financiële vragen en noden. Onze persoonlijke en holistische aanpakis gekoppeld aan een groot aanbod aan oplossingen en diensten (kredieten,leasing, factoring, FM etc. maar evenzeer beleggingen, betaaloplossingen,warrantenplannen etc.). De klemtoon ligt op relatiebeheer, met een hoog niveauvan proactiviteit, expertise en doeltreffendheid.

 

Binnen de activiteit Midcorporates vanING België, beoogt de Relationship Manager Grote Ondernemingen de ontwikkelingvan de rendabiliteit en het beheren van de risico’s van een portefeuilleklanten met een omzet van €10mio tot €250mio. Je maakt deel uit van de businessdesk Antwerpen-Haven die een sectorspecialisatie heeft in transport enlogistiek.

 
 
Je belangrijkste verantwoordelijkheden
 • Je beheert enontwikkelt de commerciële relaties met de cliënten uit je portefeuille en zorgtvoor retentie alsook een verbeterde rendabiliteit van dit cliënteel op korte enlange termijn

 • Je bent degesprekspartner voor je klanten in brede zin: je beheerst de diverse productendie ING aan ondernemingen te bieden heeft en legt de nodige linken metspecialisten in de bank

 • Je gaat opzoek naar nieuwe klanten en ondernemingen die nieuwe projecten opstarten

 • Jevertegenwoordigt de bank op formele en informele gelegenheden georganiseerdvoor of door klanten of prospecten teneinde een goed persoonlijk contact tecreëren of te onderhouden

 • Je onderhoudtgoede contacten en werkt nauw samen met diverse specialisten binnen de bank,alsook met het regionale commerciële netwerk

 • Je bentsteeds op de hoogte van de macro-economische context waarin ondernemersopereren en bent gedreven om ondernemers hierover te informeren en relevantecontent actief te delen. 

 • Je bent op dehoogte van sectorkennis omtrent transport en logistiek.  

 • Jesynthetiseert de noden van de klant in een gestructureerd en gemotiveerdkredietvoorstel, dat je op een assertieve manier verdedigt in eenkredietcomité.

   
   
   
  Waar we naar op zoek zijn
 • Een collegamet het talent om iets op zich te nemen en het waar te maken, dieenthousiast is om anderen te helpen om succesvol te zijn en de gaveheeft om altijd een stap vooruit te zijn. Met andere woorden, je streefternaar om frisse ideeën aan te brengen en uitdagingen te aanvaarden in een snelveranderende en complexe omgeving. Je bent een persoon die steeds samenwerkt,luistert en investeert in anderen om zo gezamenlijke doelen te verwezenlijken.Je vindt het leuk om het status quo uit te dagen en je bent erop gebrand omcreatieve oplossingen voor problemen voor te stellen.

   AlsRelationship Manager Grote Ondernemingen ben je:

 • eenteamspeler die die graag kennis opbouwt en deelt

 • resultaatgericht:commerciële doelstellingen realiseren vormt een motivatie voor jou

 • stressbestendig,zelfstandig en kan je goed organiseren;

 • proactiefwanneer er zich een opportuniteit voordoet

 • cliëntgerichtén sterk in het opbouwen en onderhouden van cliëntenrelaties

 • overtuigend,commercieel ingesteld en een goed onderhandelaar

 • in staat omcomplexe materie op een simpele manier voor te stellen

 • assertief enflexibel naar gelang de situatie

 • sterk in hetopbouwen van een intern en extern netwerk

  daarnaastzoeken we iemand die:

 • eenmasterdiploma heeft of gelijkwaardig door ervaring

 • goede kennisheeft van kredieten en aanverwante bankproducten

 • een bredealgemene macro-economische kennis heeft

 • goede kennisheeft van het Nederlands en Engels

   
  Wat we je aanbieden 

  Een duidelijkdoel, een uniek aanbod en een waaier aan flexibele verloning en anderevoordelen zoals:

 • Persoonlijkegroei & uitdagend werk met eindeloze mogelijkheden om je ambities teverwezenlijken

 • Eeninformele, dynamische omgeving met innovatieve collega's die je inspanningenondersteunen

 • Eenprogressieve en soepele manier van werken waarbij nieuwe ideeën naar waardeworden geschat

Verder kan jebinnen de afdeling [naam van de afdeling] rekenen op een waaier aanmogelijkheden om te  investeren in jepersoonlijke en professionele groei, met:

 • demogelijkheid om zeer zelfstandig te werken en zelf initiatieven te nemen

 • demogelijkheid om aan cursussen en opleidingen deel te nemen

 • deel te nemenaan uitdagende projecten

   

  Wijherdefiniëren bankieren. En jij?

  Er was nooiteen interessantere tijd om bij ING te werken. We bevinden ons op een trajectdat toegespitst is op onze klanten, aangedreven wordt door technologie engestuurd wordt door intelligente, vastberaden mensen. Onze klanten voelen datonze mensen hen in staat stellen om zowel in het leven als in zaken een stapvoor te blijven. En daar zijn we trots op!


Informations supplémentaires

Statut
Inactif
Lieu
Antwerpen
Permis de conduire BE/EU exigé
Non
Voiture exigée
Non
Lettre de motivation exigée
Non

Enregistrez-vous dès maintenant!

Souhaitez-vous postuler en un clic et être averti(e) de nos dernières offres correspondant à vos critères ? Connectez vous en tant qu'étudiant!

Inscription gratuite