Malheureusement cette offre n'est plus active

Retail Banker Savings & Investments regio Antwerpen Metropool à Anvers

Retail Banker Savings &... Contract vanonbepaalde duur, arbeidsregime van 80 tot 100%, functieklasse F,...   Jouw rol...   Je bentverantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van klanten en...

Description du poste

Retail Banker Savings & Investments

Contract vanonbepaalde duur, arbeidsregime van 80 tot 100%, functieklasse F, zone

 

Jouw rol enwerkomgeving

 

Je bentverantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van klanten en prospecten opde belangrijkste momenten in hun leven, vooral wat betreft onze spaar- enbeleggingsproducten.

 

Je werkt inverschillende kantoren. Je werkt 37 uur/week (glijdende uren) en houdt rekeningmet onze klantbelofte bij de organisatie van je agenda. Je rapporteert aan deSegment Manager Mass.

 

Jevoornaamste verantwoordelijkheden

Je onderhoudteen onberispelijke commerciële relatie met je klanten en je expertise is een zeergrote troef.

 • Je staat de klanten en prospectenprofessioneel te woord met advies op maat.

 • Tijdens het gesprek zoek enconcretiseer je alle spaar- en beleggingsmogelijkheden voor departiculiere/zakelijke cliënten en prospecten, met bijzondere aandacht voor cross-buymet het oog op de verkoopdoelstellingen van de bank. Je neemt deverantwoordelijk op om vers kapitaal en nieuwe klanten aan te trekken, evenalsom de financiële winsten te vergroten. In dit licht benader je onze bestaandeklanten in naam van ING en je prospecteert bij niet-klanten.

 • Je stelt de mogelijke klanten voorPersonal en Private Banking voor aan de respectievelijke Connected Bankers voor(d.w.z. de Personal Banker of de Private Banker).

 • Je anticipeert op de klantbehoeften enverstrekt advies voor de belangrijkste momenten in hun leven: overlijden,voorbereiding pensioen, enz.

 • Je gaat op zoek naarkredietmogelijkheden.

  Je bouwt eenprofessioneel netwerk op, onderhoudt deze contacten en breidt jouw netwerkverder uit met het oog op nieuwe verkoopcontracten en extra klanten voor deING-kantoren.

 • Je spoort verkoopmogelijkheden op enzet deze om in concrete verkopen.

 • Je onderneemt actie tijdensING-initiatieven om verkopen te realiseren.

 • Je neemt spontaan contact op met klantenen prospecten op basis van marketinginzichten en CRM.

  Je beheert dedigitale kanalen en de alternatieve contactpunten op afstand, je toont jeklanten hoe ze te gebruiken en zorgt waar nodig voor extra omkadering.

 • Je stelt de directe kanalen en de kanalenop afstand voor: website, Home’Bank, Business’Bank, Mobile Banking, Self’Bank,e-Wall, Competence Centers en deteams van Client Services.

 • Je maakt de klanten en prospecten warmvoor de digitale kanalen en alternatieve contactpunten op afstand. Je beschiktover de pedagogische vaardigheden om het gebruik van deze kanalen aan temoedigen.

 • Je hebt bijzondere aandacht voor despecifieke onlinediensten voor de professionele klanten en voor dekredietverlening via het Business Credit Center.

   

  Wijzijn op zoek naar

  Een collegadie niet bang is om ervoor te gaan en die resultatenboekt, die enthousiast is bij het idee om anderen te helpen slagen en die altijd een stap voorsprong heeft. Met andere woorden: je steltalles in het werk om nieuwe ideeën te verwezenlijken en gaat uitdagingen aan ineen complexe en voortdurend veranderende omgeving. Je werkt graag in team,luistert naar anderen en investeert in de anderen om gemeenschappelijkedoelstellingen te realiseren. Je stelt gevestigde situaties in vraag en streeftnaar creatieve oplossingen voor problemen.      

   

  Als RetailBanker Savings & Investments heb je ook het volgende nodig:

 • Een bachelor of gelijkwaardig doorrelevante ervaring;

 • Ervaring in de verkoop vanspaarproducten, complexe beleggingsoplossingen en recurrente spaarplannen;

 • Kennis van de financiële markt enfiscaliteit aangaande beleggingen;

 • Goede kennis van het Engels en grondigekennis van een van de landstalen. Kennis van een extra landstaal kan handigzijn (afhankelijk van de regio);

 • Een optimale organisatie van je werk,zodat je je tijd efficiënt verdeelt over de verschillende activiteitendomeinen.

   

  Onsaanbod

  Een duidelijkedoelstelling, een uniek aanbod en een flexibel loonpakket met tal van anderevoordelen: 

 • persoonlijkeontplooiing en een stimulerende job met talloze mogelijkheden om je eigenambities waar te maken; 

 • eeninformele en dynamische omgeving met innovatieve collega’s die je initiatievensteunen;

 • eenprogressieve en flexibele manier van werken, waarbij vernieuwende ideeën hetwinnen van conventionele ideeën.

Binnen deafdeling Retail Clients kun je bovendien rekenen op heel wat mogelijkheden omte investeren in je professionele en persoonlijke ontwikkeling met: 

 • demogelijkheid om deel te nemen aan cursussen en opleidingen;

 • stimulerendeprojecten en een intensief leertraject.

 

 

 

Informations supplémentaires

Statut
Inactif
Lieu
Anvers
Permis de conduire BE/EU exigé
Non
Voiture exigée
Non
Lettre de motivation exigée
Non

Enregistrez-vous dès maintenant!

Souhaitez-vous postuler en un clic et être averti(e) de nos dernières offres correspondant à vos critères ? Connectez vous en tant qu'étudiant!

Inscription gratuite