Malheureusement cette offre n'est plus active

Intensieverpleegkundige (m/v/x) à Vlaams-Brabant

Intensieverpleegkundige (m/v/x)

Description du poste

Omschrijving

•Je onthaalt patiënten en hun begeleider bij aankomst op de Spoedafdeling, evalueert de ernst van hun situatie, je schat de urgentiegraad van de behandeling in en installeert hen in de aangewezen behandelings- of wachtruimte.
•Je stelt een verpleegkundige diagnose: neemt de parameters op, maakt een anamnese voor de arts en onderzoekt de klachten van de patiënt. Je neemt, in afwachting van de arts, op eigen initiatief de acute problemen in handen tijdens noodsituaties.
•Je staat de arts bij in de medische diagnose: verwittigt de spoedarts of specialist bij aankomst van de patiënt, meldt de pathologie en geeft een inschatting van de urgentiegraad (triage). Je voert volgens instructies van de arts bijkomende onderzoeken uit zoals EKG, monitor, … Je start, in opdracht van de spoedarts, de interventie op. Voert verpleegtechnische en toevertrouwde geneeskundige handelingen uit zoals het intuberen van patiënten, het aanbrengen van blaassondes, afnemen van bloedstalen, verzorgen van wonden, …
•Je observeert en controleert gedurende de volledige interventie de diverse parameters en gezondheidstoestand van de toegewezen patiënten, detecteert eventuele veranderingen en anticipeert op crisissituaties.
•Je bereidt het materiaal, dat tijdens de uitvoering van medische handelingen gebruikt wordt, voor en assisteert de arts bij de uitvoering van deze medische handelingen. Je bereidt volgens het medisch voorschrift medicatie voor, verifieert ze, dient ze toe en volgt de effecten ervan op.
•Je informeert en begeleidt patiënten en familie bij aankomst op de Spoedafdeling: stelt hen gerust, ondersteunt hen in moeilijke situaties en geeft toelichting bij de medische onderzoeken en behandelingen.
•Je informeert familie of begeleider over de toestand van de patiënt en vraagt bijkomende informatie over de patiënt.
•Je geeft informatie aan de patiënt bij ontslag uit de Spoedafdeling over de nazorg, medicatiegebruik en eventueel te verwachten klachten.
•Je maakt een dossier aan van de patiënt of vult het bestaande dossier aan: registreert de gegevens van de patiënten, uitgevoerde onderzoeken en verpleegkundige handelingen en de toegediende medicatie.
•Je duidt de parameters en de waarnemingen aan in het patiëntendossier.
•Je rapporteert, zowel mondeling als schriftelijk, over de gezondheidstoestand van de patiënten.

Kwalificaties
 • Sterke communicatievaardigheden: luistervaardig, vlot in gesprekken voeren met patiënt en familie bij het verschaffen van inlichtingen omtrent hun gezondheidstoestand, correct en professioneel terugkoppelen van situaties naar de arts
 • Een groot invoelend vermogen voor deze specifieke patiëntenpopulatie
 • Verantwoordelijkheid opnemen en autonoom kunnen werken in noodsituaties en in afwachting van de arts, initiatief nemen voor de stabilisatie van de patiënt, assisteren van de arts bij de uitvoering van medische handelingen en bepaalde toevertrouwde geneeskundige handelingen autonoom uitvoeren
 • Een probleemoplossende ingesteldheid
 • Stressbestendig en flexibel, met een dynamische persoonlijkheid, openstaand voor en zoekend naar verbeteringen en nieuwigheden
 • Een groot belang hechten aan het bijdragen aan een positieve uitstraling van het AZ Jan Portaels
 • Speciale belangstelling voor het technisch-verpleegkundig handelen
 • Voldoende ervaring op vlak van informatica
 • Belangstelling voor vorming, training en opleiding van personeel en studenten is noodzakelijk
 • In staat om teamgericht de zorgen op een patiëntgerichte wijze uit te bouwen
Opleiding
 • Diploma bachelor verpleegkundige bij aangevuld met banaba spoed- en intensieve of relevante ervaring
Talen

Nederlands en noties Frans

Informations supplémentaires

Statut
Inactif
Formation requise
Autres
Lieu
Vlaams-Brabant
Type de Contrat
temps complet expérience
Secteur
Vente
Permis de conduire BE/EU exigé
Non
Voiture exigée
Non
Lettre de motivation exigée
Non
Langues
Néerlandais

Vente | temps complet expérience | Autres

Enregistrez-vous dès maintenant!

Souhaitez-vous postuler en un clic et être averti(e) de nos dernières offres correspondant à vos critères ? Connectez vous en tant qu'étudiant!

Inscription gratuite